Pòlissa Start

Per a petites i mitjanes empreses

veure més
fondoimg

Pòlissa Líder

Li cobrim des del primer dia a tot el món

veure més
fondoimg

Pòlissa Líder Plus

Per a empreses amb una dimensió important

veure més
fondoimg

Permet-nos ajudar-te

He llegit i accepto les condicions contingudes a la política de privacitat sobre el tractament de les meves dades per gestionar la meva consulta o petició


*Requerit

Pòlissa Start

Per a petites i mitjanes empreses

veure més

Pòlissa Líder

Li cobrim des del primer dia a tot el món

veure més

Pòlissa Líder Plus

Per a empreses amb una dimensió important

veure més

Permet-nos ajudar-te

He leído y acepto las condiciones contenidas en la política de privacidad sobre el tratamiento de mis datos para gestionar mi consulta o petición.

ENVIAR
*Requerit

PÒLISSES

“Després de treballar junts durant més de 20 anys amb l'Agència Exclusiva de Crèdit i Caució, Felip&Felip ens ha facilitat el creixement de les nostres vendes i hem guanyat tranquil·litat i agilitat a la presa de decisions, tant pels nostres actuals clients com pels potencials, en entorns cada cop més complexos.”

NOSALTRES

Felip & Felip es una agència d’assegurances de Crèdit Comercial i Caució

Felip & Felip es una agència d’assegurances de Crèdit Comercial i Caució, amb una llarga trajectòria i més de 300 empreses que confien en l'assessorament i gestions que oferim. Mitjançant diverses pòlisses, ens adaptem a la mida i necessitats de cada empre sa, cercant les cobertures idònies amb preus assequibles a tota mena de negocis.

Coneix-nos

NOTÍCIES

AUMENTO DE LA CONCURSALIDAD

La economía española registró un incremento del 54% de las insolvencias empresariales en los primeros nueve meses de 2021. Los datos aislados del mes de agosto muestran un crecimiento del 2% frente a los registrados hace un año, de acuerdo con el seguimiento de los procesos concursales publicados...

VEURE MÉS
20 Octubre, 2021

INCREMENTO INSOLVENCIAS EMPRESARIALES

Las quiebras de empresas en España se incrementarán un 26% a finales de 2022 con respecto a 2019, mientras que a nivel mundial aumentarán de media un 33%, según un informe sobre insolvencias elaborado por Crédito y Caución. En concreto, espera que las denominadas empresas ‘zombis’, aquellas...

VEURE MÉS
20 Octubre, 2021

PREGUNTES FREQÜENTS

Per estudiar el producte que millor s’adapta a les seves exigències i necessitats, analitzarem les dades sobre el seu sector d’activitat, el seu volum de vendes, la durada dels crèdits i distribució geogràfica dels seus clients. Aquesta informació pot ser recollida mitjançant el nostre formula de contacte de la nostra web. També ens pot trucar per telèfon al 938 751 434 o per email a j.felip@f-fcreditcomercial.com

Les garanties derivades de la pòlissa sobre un crèdit.

L’import degut pel client a l’assegurat com a conseqüència de l’ajornament de pagament de les mercaderies, béns, serveis o instal·lacions lliurats, prestats o realitzades per l’assegurat.

L’import mínim que ha d’assolir una operació a crèdit per a la seva cobertura per l’assegurança.

El termini que transcorre entre el naixement del risc i el venciment de la condició de pagament més llarga pactada en cada operació.

L’activitat de l’assegurat, sobre la qual s’estén la cobertura de la pòlissa.

Les operacions a crèdit realitzades per l’assegurat que per la seva naturalesa i per aplicació de les condicions de la pòlissa són susceptibles de ser assegurades.

Queden excloses de cobertura per l’assegurança les operacions realitzades amb les administracions públiques i els seus organismes dependents, amb filials i sucursals, amb persones físiques, així com les vendes a clients no classificats per la Companyia i, en general, les realitzades al marge del negoci i/o mercat assegurat.

El límit de crèdit autoritzat per la Companyia per a cada un dels clients de l’assegurat.

El termini de crèdit, mesurat en dies naturals transcorreguts des de la data de lliurament de la mercaderia , prestació del servei o execució de la instal·lació fins a la data convinguda per al pagament entre l’assegurat i el seu client.

La notificació que efectua l’assegurat a la Companyia acompanyant la documentació original acrèditativa d’un crèdit impagat, donant per acabades les seves gestions amistoses de cobrament.

La incapacitat del deutor per fer front al pagament del crèdit de l’assegurat , definida per alguna de les situacions que determinen la producció del sinistre.

La situació determinant del pagament de la indemnització , un cop declarat l’Avís d’insolvència Provisional : La inexistència de béns suficients en el patrimoni del deutor per afrontar les seves obligacions de pagament , la seva desaparició , o les lleves pactades en procediments concursals.

El pagament realitzat per la Companyia a l’assegurat com a conseqüència de la producció del sinistre , calculat per aplicació del percentatge de garantia a la pèrdua assegurada existent en aquest moment.

Tota quantitat pagada pel deutor o pels seus garants, a la Companyia o l’assegurat , després de la declaració de l’ Avís d’insolvència provisional.

El preu de l’assegurança es calcula en proporció a l’import de les vendes assegurades . És una despesa fiscalment deduïble.

En aquesta pàgina web trobarà una àmplia informació sobre els nostres productes i serveis. A més , pot dirigir-se a les adreces indicades a l’apartat contacte per obtenir informació personalitzada i totes les explicacions que vostè necessiti sobre els nostres productes.

El percentatge o taxa percentual que, aplicada a les vendes assegurables, ha de determinar l’import de la prima meritada en cada anualitat d’assegurança.