CYCRED BENEFICIARIOS

SERVEIS

Cycred Beneficiarios

El Sistema d’Informació de beneficiaris (SIB), és una aplicació en línia que permet als bancs autoritzats per les empreses assegurades, visualitzar les cobertures de cada client. Aquest sistema aporta garanties addicionals per a la banca, millorant la posició dels assegurats de Crédito y Caución per obtenir finançament i millorar la seva liquiditat.

Garantia de pes per al seu finançament

En aquest moment de necessitat de liquiditat que viuen moltes empreses, en què la insuficiència de garanties és el principal motiu per a les denegacions de crèdit, el SIB és una eina clau que posa en valor el nostre Assegurança de Crèdit com una de les garanties més sòlides que poden obtenir-se del cobrament d’una venda a crèdit.

En línia amb les seves entitats financeres

Un cop activat el SIB per cada empresa assegurada, permet al banc accedir a la informació actualitzada sobre les cobertures de l’assegurança en cada relació comercial i oferir línies de facturatge o descompte sobre aquestes vendes, emparant-se en l’anàlisi i la cobertura de Crédito y Caución.

Transparència que convenç

A través del SIB, cada empresa assegurada per Crédito y Caución pot accedir a un llistat de la seva cartera comercial per activar, client a client, les clàusules de beneficiari a favor de les seves entitats financeres i els permisos de visualització. A partir d’aquest moment, el banc coneixerà les línies de crèdit sol·licitades a Crédito y Caución, el crèdit comercial concedit i cobert per l’asseguradora i l’existència d’anomalies que poguessin posar en risc la cobertura.

Gran capacitat de gestió

Des del seu accés al sistema, els seus beneficiaris podran donar d’alta avisos de falta de pagament i pròrrogues o declarar avisos d’insolvència provisional. En aquest últim cas, s’enviarà comunicació a l’assegurat sol·licitant conformitat per a la tramitació de l’avís d’insolvència provisional gravat i se l’informarà de la resposta obtinguda. Al seu torn, el beneficiari rebrà informació sobre la seva resolució respecte a aquests avisos.

El en sistema SIB podrà veure la llista de clients que vostè ha donat d’alta. Podrà eliminar o afegir clients a la llista. El beneficiari estarà informat automàticament de qualsevol canvi realitzat.

Cada client podrà vincular-se a una única entitat financera , però el sistema permet a cada empresa assegurada treballar a través del SIB amb tants bancs com estiguin finançant la seva activitat comercial.

Cada client podrà vincular-se a una única entitat financera , però el sistema permet a cada empresa assegurada treballar a través del SIB amb tants bancs com estiguin finançant la seva activitat comercial.

El SIB garanteix la màxima credibilitat. La que suposa estar implementant per Crédito y Caución, per ser el primer operador de l’assegurança de crèdit interior i a l’exportació a Espanya, que analitza i cobreix les vendes del 52% del teixit empresarial assegurat .

foto1
foto2
foto1

SERVEIS

icono
Cycred View

veure més
icono
Cycred Maps

veure més
icono
Cyc Target

veure més
icono
Cycalerta

veure més
icono
Cycash

veure més
icono
Cycred Beneficiarios

veure més
icono
Cycomex

veure més
icono
Nexus

veure més
icono
Cyc@ución

veure més