CYC ALERTA

SERVEIS

Cyc Alerta

Aprofiti els beneficis del servei més despert que reacciona en l’acte davant els seus impagaments

Millori la seva gestió de cobraments

Amb cycalerta, en rebre un Avís de Falta de Pagament la Companyia es dirigirà directament al seu client per comunicar-li la incidència i persuadir-lo que regularitzi el pagament de l’operació.

Discrimini l’enviament entre els seus clients

Perquè tots els clients no són iguals, en tot moment vostè decideix, deutor a deutor, que clients de la seva cartera necessiten la reacció primerenca de cycalerta per complir amb els seus pagaments.

A Espanya o a qualsevol lloc del món

Perquè el món és un mercat potencial, el servei de cycalerta cobreix tant als seus deutors en el mercat domèstic com les seves operacions d’exportació.

Eviteu el deteriorament de la seva relació comercial

Compta en tot moment amb el suport de Crédito y Caución, evitant exposar-se de forma directa a un possible conflicte amb el seu client.

Millori la teva tresoreria i redueixi possibles sinistres

Cycalerta és un servei de gran valor afegit que regularà de forma primerenca els retards dels seus clients per millorar la seva posició de tresoreria i reduir possibles sinistres.

Minimitzi les seves despeses de gestió

Cada comunicació remesa per la Companyia comportarà un càrrec mínim per a l’assegurat, que es facturarà mensualment. Trobareu les tarifes vigents disponibles a cycred.

foto1
foto2
foto1

SERVEIS

icono
Cycred View

veure més
icono
Cycred Maps

veure més
icono
Cyc Target

veure més
icono
Cycalerta

veure més
icono
Cycash

veure més
icono
Cycred Beneficiarios

veure més
icono
Cycomex

veure més
icono
Nexus

veure més
icono
Cyc@ución

veure més