Garantia per la » Gestió de residus de construcció «.

Les ordenances de les comunitats autònomes relatives a la gestió de residus de construcció i demolició preveuen la sol·licitud de garantia per correcta gestió dels residus generats en l’obra i / o demolició.

Aquestes garanties han de ser presentades per la constructora a l’hora de sol·licitar una llicència d’obres o en el moment d’obtenir la mateixa, davant la comunitat autònoma o Ajuntament.

Usuaris:

  • Empreses de construcció.
residusconstrucció_p