Quan, malgrat tot, es produeix un impagament , s’activaran els nostres mecanismes de recobrament, que conten amb una amplia xarxa de professionals a tot el món.

L’empresa assegurada descarrega sobre la companyia totes les gestions de recuperació del deute,  suportant aquesta inicialment totes les despeses derivades de la reclamació del deutor.

A  externalitzar la gestió de cobrament , es produeix una reducció de costos de personal i les accions de recuperació queden afavorides al realitzar-se una reclamació conjuntament  de tots els assegurats pels deutes contrets amb els mateix deutor.

asdfasdfasdf