Garantia per quaderns ATA.

Document d’Admissió Temporal de mercaderies que substitueix als documents nacionals d’exportació i importació temporal, perquè qualsevol mercaderia (no perible) pugui viatjar fora de les fronteres nacionals, facilitant les relacionescomerciales en utilitzar una única documentació entre els països adherits. Aquests documents són emesos per les CAMBRES DE COMERÇ, les quals exigeixen com a garantia un Certificat d’ assegurança de caució o aval .

Usuaris :

  • Empreses: Esdeveniments Esportius , Espectacles , Exposicions , Mostres , etc – Viatjants de Comerç ( Mostraris de Productes )
ata_p