Es la nostra primera garantia i dona gran valor als seus negocis:  basada en el  coneixement exclusiu, que ens permet saber qui serà el seu soci ideal i com arribar a ell, o a on poden presentar-se els problemes i com resoldre’ls quan es produeixen.

La companyia porta a terme estudis de solvència dels clients i basant-se en la seva experiència fixa un límit de crèdit del que realitzarà un seguiment continuat i informarà en tot moment a l’assegurat dels canvis en la solvència dels clients que poden suposar un risc d’impagament (a través de la modificació del límit del risc concedit).

asdfasdfasdf