A Crédito y Caución pensem en les empreses petites i mitjanes, i a les que acaben de començar. Per a elles hem creat la nostra pòlissa Start, la perfecta solució per protegir les seves operacions comercials amb els mateixos criteris de rigor, eficàcia i qualitat de totes les nostres pòlisses, però amb una gestió molt més àgil. Emprendre és sempre un risc empresarial en si mateix, que es pot reduir considerablement amb l’ajuda d’una assegurança de Crèdit.

El coneixement dels seus clients serà fonamental per a això: és aquí on Crédito y Caución, amb una base de dades de més de tres milions de registres empresarials només a Espanya, l’ajuda a valorar el risc de cada operació .

polisastart_M