Sabem reconèixer un exportador professional. Per això, si la seva empresa exporta regularment, el líder de l’assegurança de crèdit a l’exportació li ofereix l’assegurança de crèdit a l’exportació més sòlid i ajustat del mercat amb el qual evitar el risc empresarial.

Si la seva empresa exporta regularment a un ampli ventall de països un volum significatiu de la seva facturació i compten amb experiència pròpia i departaments dedicats als seus processos d’internacionalització, pregunti per la nostra pòlissa PEX. Podrà accedir a les condicions ajustades al perfil de risc d’un exportador professional.

polisapex_M