Està concebuda com una pòlissa simplificada per a empreses sense assegurança de crèdit, amb un perfil adequat de creixement i gestió de riscos, el que permet l’aplicació de bonificacions anticipades que podrien aconseguir descomptes propers al 60% sobre la tarifa base. La majoria de les assegurances de crèdit estableixen un preu i bonifiquen amb el temps el bon comportament. Aquest producte bonifica de manera anticipada i corregeix el preu si el comportament no és l’esperat. És idoni per a empreses que vulguin créixer amb una cartera sanejada de clients.

A més, l’ajudem a finançar i fraccionar sense recàrrec el desemborsament de la prima anual en un entorn de liquiditat. Perquè pugui accedir a l’eina bàsica de protecció del comerç amb l’únic operador global espanyol capaç de donar-li una opinió sobre més de 100 milions de compradors a milers de quilòmetres .

polisabonus_M