La dimensió indemnitzatòria de l’assegurança de Crèdit es enorme: representa el 25 % del total aportat a les empreses espanyoles des de el sector assegurador.

Per garantir una estructura de balanç equilibrada, l’assegurança indemnitza la perduda garantida en un termini reduït, traspassant- se el risc d’ insolvència dels clients de l’assegurat a la companyia.

asdfasdfasdf