Garantia davant el Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA).

El F.E.G.A. tenen com a finalitat l’ordenació i intervenció dels productes i mercat agrari en l’àmbit de les competències estatals i d’acord amb la normativa comunitària.

Tipus de Garanties:

  • Licitació
  • Compliment
  • Bestreta
  • Altres

Usuaris:

  • Empreses del sector agroalimentari.
fega_p