Garantia davant Duanes i II EE.

L’exigència de garanties per l’Administració de Duanes ve determinada en l’ànim de garantir el cobrament del deute tributari. A aquest efecte, les duanes sol·liciten l’obligat principal la constitució de garantia, la qual respondrà de l’import del deute, interessos i recàrrecs.

Tipus de Garanties:

  • Dipòsit duaner
  • Llevant previ (importació)
  • Importació temporal
  • Perfeccionament actiu
  • Dret antidumping provisional
  • Precintes de begudes alcohòliques
  • Ajudes a la destil·lació
  • altres

Usuaris:

  • Importadors, agents de duanes , Transitaris etc.
duanes_p