Es l’eina que ofereix la millor visió financera. Analitza els riscos de la seva cartera de clients i mostra informació financera actualitzada diariament i ben organitzada.

El seu disseny visualitza de forma clara i accessible tot el coneixement que necessita la seva gestió.

  • Vigilància diària per alertes:  Tindrà el seu negoci sota control a través d’una sèrie d’alertes en quatre nivells de risc
  • Màxim coneixement dels clients:  Proporciona de forma instantanea informació rellevant del  cada client: ventes, fons propis, endeutament, etc..dades de risc, classificacions, avisos de falta de pagament o sinistres. També poden generar llistats filtrant clients per qualsevol variable financera i estudiar aquells que mes interessen.
  • Exportació de la informació: Posa a disposició de la informació que necessiti seleccionant allò que es vol per exportar-ho a formats Excel o PDF o per imprimirla.
  • Anàlisi de cartera:  Permet conèixer la qualitat de cartera dels clients, l’evolució del risc i la previsió de comportament dels seus pagaments
  • Anàlisi financer:  Amb el que es pot comprovar d’una ullada l’evolució global i la tendència de les variables financeres fonamentals dels seus clients
  • Distribució del risc: On s’observa la distribució del risc i la relació amb les incidències de pagament que es produeixen en la seva cartera de clients. Es pot filtrar la llista de clients per paràmetres.