L’assegurança de crèdit constitueix un sistema integral de gestió d’impagats per evitar amb això el risc comercial. L’efectivitat de la seva protecció es basa en tres garanties:

Prevenció .

El servei d’anàlisi de risc empresarial de Crèdit i Caució, que processa més de 100 milions de registres empresarials permanentment actualitzats, realitza un seguiment continu de l’evolució de la solvència de la cartera de clients dels nostres assegurats. Els seus sistemes, que estudien més de 10.000 vendes a crèdit cada dia, fixen un límit a la solvència del client que vincula la Companyia.

Indemnització.

Aquesta garantia suposa un suport financer fonamental per a la liquiditat de l’assegurat. Passi el que passi, les empreses reben en els sis mesos posteriors a l’impagament una indemnització per les pèrdues originades en aquelles operacions comercials que tinguin assegurades.

Recobrament.

L’impagament activa també els mecanismes orientats a la recuperació dels crèdits impagats. La taxa de recobrament de la Companyia és la més alta del sector. Per aconseguir-ho, Crédito y Caución compta amb una àmplia xarxa d’especialistes.

Les empreses espanyoles operen a tot el món, com la gamma de productes de Crédito y Caución. Mantenim la pòlissa Interior que ens ha fet líders de l’assegurança de crèdit a Espanya, però comptem amb les millors pòlisses per exportar: n’hi ha que cobreixen des del primer moment l’exportació a qualsevol mercat, fins i tot a empreses que encara no hagin realitzat una venda fora del mercat domèstic, i altres s’adapten a les necessitats de l’exportador professional. I totes poden completar-se amb més de 500 solucions a mida, per construir una pòlissa que cobreixi les necessitats específiques de cada client .

PÒLISSA LÍDER

polisalider_p

La pòlissa Líder li cobrirà des del primer moment les seves exportacions a tots els mercats del món

MÉS INFO

PÒLISSA LÍDER PLUS

polisaliderplus_p

Les garanties i cobertures estan orientades a companyies amb grans volums de vendes i operacions

MÉS INFO

PÒLISSA START

polisastart_p

Per protejir les operacions comercials de les petites i mitjanes empreses, i les que acaben de començar

MÉS INFO

PÒLISSA BONUS

polisabonus_p

Pòlissa simplificada per a empreses sense assegurança de crèdit, amb un perfil adequat de creixement

MÉS INFO

PÒLISSA PEX

polisapex_p

Assegurança de crèdit pensada per a empreses que exporten regularment per evitar el risc empresarial

MÉS INFO